Mae’r fersiwn Gymraeg yr adroddiad blynyddol ar gael yma.