Mae Genetic Alliance UK yn croesawu cyhoeddi Fframwaith Clefydau Prin y DU ac yn edrych ymlaen at weithio gyda phedair gwlad y DU i helpu i gyflawni ei nodau.
Unwaith eto, mae hwn yn ddarn unigryw bron o bolisi iechyd gan ei fod yn cynrychioli ymrwymiad gan bedwar gweinidog iechyd y DU i gyflawni nod cyffredin i bobl sy’n byw gyda chyflyrau prin.

Gallwch ddarllen barn Genetic Alliance UK am y fframwaith newydd yma.

Mae Genetic Alliance UK hefyd yn falch iawn o gael sylwebaeth yr Arglwydd Bethall o Romford ar y fframwaith ar eu gwefan.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at Emma: emma@geneticalliance.org.uk.