Noddir gan Mark Isherwood MS

Ymunwch â Genetic Alliance UK a chefnogwyr i ddysgu mwy am waith y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Prin, Genetig a Heb Ddiagnosis a sut mae Fframwaith newydd y DU ar gyfer Clefydau Prin yn anelu at wella bywydau etholwyr y mae’r cyflyrau hyn yn effeithio arnynt.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys clinigwyr a chleifion a theuluoedd y mae cyflyrau prin yn effeithio arnynt yn rhannu eu persbectif ar sut y gall y Fframwaith gael effaith yng Nghymru. Bydd y sesiwn yn ymdrin â:

  • diagnosis o gyflyrau prin a sut mae genomeg yn trawsnewid gofal iechyd
  • gweithwyr proffesiynol iechyd a chydlynu gofal
  • i ofal arbenigol, triniaeth a chyffuriau.

Ebostiwch Emma Hughes: emma@geneticalliance.org.uk i fynegi diddordeb mewn mynychu’r sesiwn friffio a derbyn cyfarwyddiadau ymuno.