Mae’r fersiwn Gymraeg yr adroddiad blynyddol 2020-2021 ar gael yma