Cynhadledd Geneteg a Genomeg Rhithwir ar gyfer y Drydedd Genhedlaeth – ymunwch â ni trwy Zoom ar gyfer digwyddiad cyhoeddus am DNA, geneteg a genomeg

Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021, 10.15am – 2pm

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am faes hynod ddiddorol – DNA, geneteg a genomeg – a chael gwybod sut mae’n effeithio ar ein bywydau pob dydd? Ymunwch â ni ar gyfer 6ed cynhadledd flynyddol 3G Parc Geneteg Cymru! Byddwch yn clywed cyflwyniadau gan arbenigwyr am bynciau sy’n cynnwys:

¨ Plants, and Pollinators: using DNA to investigate the foraging preferences of pollinators

¨ Nutrigenomics – know more about your dietary fats

¨ Life After Death: an Introduction to Eco-genomics in Forensic Science

¨ The Killer Genes in London Smogs

……..A mwy!

Ymunwch â ni drwy’r dydd neu galwch heibio am rai o’r cyflwyniadau (bydd y cyflwyniadau’n para 25 munud gyda chyfle i holi’r arbenigwyr sy’n siarad) – bydd egwyl fer rhwng pob sgwrs. Digwyddiad ar gyfer aelodau’r cyhoedd sydd dros 50 oed yw hwn, ond mae croeso i bawb.

Mynediad RHAD AC AM DDIM. Rhaid cofrestru drwy ddefnyddio Eventbrite: https://tinyurl.com/57jw3tx6

I gael rhagor o wybodaeth ebostiwch walesgenepark@caerdydd.ac.uk