Dydd Mawrth, 1 Chwefror 2022, 11am – 12.45pm, Zoom

  • Profiad Prin: prosiect creadigol sy’n edrych ar y profiad o fyw gyda chyflwr prin – Dr Samuel Chawner, Canolfan MRC am Genomeg a Geneteg Niwroseiciatrig, Prifysgol Caerdydd, Neus Torres Tamarit a Ben Murray, Phenotypica
  • Diwrnod Clefydau Prin 2022: Cymryd rhan a chodi ymwybyddiaeth – Lauren Roberts, Genetic Alliance UK
  • Ysgrifennu am wyddoniaeth: sut ddylai geneteg a genomeg lunio drama – Lisa Parry, Illumine Theatre
  • Cofnodi eich profiadau byw i wneud dysgu yn rhywbeth real: cyfrannu at ddatblygu rhaglenni gofal iechyd newydd – Ruth Matheson, Cyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg, Prifysgol De Cymru

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM.

Cofrestrwch ar gyfer Caffi Rhithwir: https://rb.gy/n70s8g