Ymunwch â chyfarfod Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Gyflyrau Prin, Genetig a Heb Ddiagnosis ar 26 Ionawr rhwng 11:00 a 12:30 dros Zoom. Pwnc y drafodaeth fydd gwneud diagnosis o gyflyrau prin a chydlynu gofal i gyd yn gyflymach.

Cofrestrwch i gael ymuno â’r cyfarfod drwy ebostio contactus@geneticalliance.org.uk

Siaradwyr:

  • Russell George AS, Cadeirydd Grŵp Trawsbleidiol Cymru ar Gyflyrau Prin, Genetig a Heb Ddiagnosis
  • Martin – i rannu ei brofiad o fod yn rhiant i blentyn â chyflwr prin a chael diagnosis ohono
  • Amy Simpson, Cynrychiolydd Astudiaeth CONCORD – i edrych ar y broses o wneud diagnosis a chydlynu gofal
  • Michelle Conway – i drafod yr arolwg a wnaed gan y Rhwydwaith Nyrsys Clefydau Prin ar gydlynu gofal
  • Dr Graham Shortland – Arweinydd Prosiect Clinigau SWAN – i drafod cynlluniau ar gyfer clinigau SWAN a sut maent yn gweithio