A ydych yn berson ifanc sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am genomeg ac iechyd, neu a effeithir gan gyflwr prin neu enynnol? Ymunwch â ni!

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at y rhai yn y grŵp oedran 16 i 25. Yng nghaffi mis Mawrth, bydd cyflwniadau hamddenol sy’n cynnwys:

  • Stori Dylwyth Teg Genomeg: Genomeg – y portread ohoni yn y cyfryngau Rhys Vaughan, Wales Gene Park
  • Ysgrifennu am wyddoniaeth: sut ddylai geneteg a genomeg lunio drama Lisa Parry, Illumine Theatre
  • Esboniad cerddorol o epigeneteg Dr Karen Reed, Parc Genetieg Cymru

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM. Cofrestrwch ar gyfer Caffi Rhithwir: https://rb.gy/2vpch4

Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned! Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk