Yng nghaffi mis Ebrill, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys:

  • Perfeddion bach ar gyfer Ymchwil Canser Angharad Walters & Becky Truscott, Grŵp Ymchwilio i Syndromau Tiwmor a Etifeddir, Prifysgol Caerdydd
  • Diweddariad ar glinigau newydd SWAN (Syndromau Heb Enw) ar gyfer Cymru gyfan Dr Graham Shortland, Y Grŵp Gweithredu ar Glefydau Prin
  • Cynnwys Cleifion wrth Lywio Genomeg yng Nghymru Partneriaeth Genomeg Cymru
  • Diweddariad gan SWAN UK Cymru a newyddion am Ddiwrnod Plant Heb Ddiagnosis 2022 Amanda Thomas, SWAN UK Cymru

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM. Cofrestrwch ar gyfer Caffi Rhithwir: https://rb.gy/indcss