Yng nghaffi mis Gorffennaf, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys:

Galluogi Diagnosis trwy Ymchwil Genomig Dr Karen Reed, Parc Geneteg Cymru
Profiad Teulu o gyflwr prin Niwroffibromatosis math 1 (NF-1) Clare Giles, Eiriolwr Clefyd Prin
Effaith Clefyd Prin Trwy Lens Ceridwen Hughes, Same But Different
Disgrifiad Personol o Thalasaemia Kyriacos Kanias, Eiriolwr Clefyd Prin

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM

Cofrestrwch ar gyfer Caffi Rhithwir: https://rb.gy/34qeb5

Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk