Yng nghaffi mis Tachwedd, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys:

  • Cyflyrau sy’n digwydd ar yr un pryd mewn awtistiaeth – pwy a pham Dr Jack Underwood, Cymrawd Ymchwil Glinigol, Prifysgol Caerdydd
  • Rhannu Data Genomig ar gyfer Ymchwil Rhys Vaughan, Rheolwr Caniatâd Genomig, Parc Genetic Cymru
  • Cyflwyniad i brofion ffarmacogenomig yng Nghymru: Sut y gall geneteg ein
    helpu i ddewis math o driniaeth
    Aine Moylett, Gwasanaeth Genomeg Cymru Gyfan
  • Byw gyda Syndrom X Brau: y da, y drwg a’r rhyfeddol Alison Evans, Eiriolwr Clefyd Prin

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM

Cofrestrwch ar gyfer Caffi Rhithwir: shorturl.at/ckrtV

Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned!

Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk