Wrth i 202 ddirwyn i ben, mae’n bleser rhannu gydag ychydig o uchafbwyntiau Parc Geneteg Cymru, gan ddangos ehangder ein gweithgareddau a’ch gwahodd i gyfrannu at uchafbwyntiau yn y dyfodol.