A ydych wedi eich effeithio gan gyflwr prin neu enetig? Ydych chi’n aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am iechyd a genomeg? Ymunwch â ni! 

Yng nghaffi mis Chwefror, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys:

  • SWAN UK – Cymru: Diweddariad a Chyflwyniad i ‘Adnoddau Prin Cymru’ Izzy Rundle, SWAN UK
  • Gwasanaeth Genomeg Seiciatrig Cymru Gyfan: Y Newyddion Diweddaraf Dr Annie Procter, Gwasanaeth Genomeg Cymru Gyfan
  • Genomeg yng Nghymru: Ffocws ar Bobl – Ymwneud â Chleifion a Chydgynhyrchu Michaela John, Partneriaeth Genomeg Cymru
  • Diwrnod Clefydau Prin 2023 – goleuwch y ffordd a chymryd rhan! Rachel Clayton & Matthew Hamer, Genetic Alliance UK

A mwy!

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM

Cofrestrwch ar gyfer Caffi Rhithwir: shorturl.at/aloPV