A ydych yn berson ifanc sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am genomeg ac iechyd, neu a effeithir gan gyflwr prin neu enynnol? Ymunwch â ni! Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at y rhai yn y grŵp oedran 16 i 25. Yng nghaffi mis Mawrth, bydd cyflwniadau hamddenol sy’n cynnwys:

  • Cyflyrau sy’n digwydd ar yr un pryd mewn awtistiaeth – pwy a pham Dr Jack Underwood, Prifysgol Caerdydd
  • Llwybrau Gyrfaol ym maes Genomeg yn y GIG: I ble y gallai’r rhain eich arwain? Rebecca Hopes, Gwasanaeth Genomeg Cymru Gyfan
  • Byw gyda Llai Daf Mattheson

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM. Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned!

Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk