Yng nghaffi mis Ebrill, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys:

  • Trosi technegau ymchwil genomeg uwch i’r clinig er budd cleifion Dr Hywel Williams, Prifysgol Caerdydd
  • Y Rhwydwaith ‘Unique’: Cefnogi a hysbysu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol sydd wedi’u heffeithio gan gromosom prin ac anhwylderau genynnau Sarah Wynn, Unique
  • Ynghylch “Care and Respond” a’r Pasbort Iechyd James Ingram, Scienap
  • Y Cynllun ar gyfer Genomeg yng Nghymru ar gyfer y Tair Blynedd Nesaf Chris Newbrook, Llywodraeth Cymru

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM

Cofrestrwch ar gyfer Caffi Rhithwir: shorturl.at/eNTY2

Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned!

Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk