A ydych yn berson ifanc sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am genomeg ac iechyd, neu a effeithir gan gyflwr prin neu enynnol? Ymunwch â ni! Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at y rhai yn y grŵp oedran 16 i 25. Yng nghaffi mis Mai, bydd cyflwniadau hamddenol sy’n cynnwys:

  • O Dawelwch i swn: Canfon fy llais fel claf clefyd prin Melissa Martin, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
  • Gyrfaoedd ym maes Ymchwil Canser: Fy Nhaith Hyd Yma Megan Williams, Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, Prifysgol Caerdydd
  • Rydyn ni PRYD rydyn ni’n bwyta Dr Maninder Ahluwalia, Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM

Cofrestrwch: https://shorturl.at/gvOPS

Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned!

Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk