Yng nghaffi mis Mehefin, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys:

  • Darparu profion genomig ar gyfer cleifion canser – y pam, y sut a’r camau nesaf Sally Spillane, Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan
  • Cysylltedd Data i ymchwilio i effeithiau iechyd statws cludwr ar gyfer ffibrosis systig Rob Maddison, Prifysgol Caerdydd
  • Cyfrif Personol o Williams Syndrome Liz Martin, Sefydliad Williams Syndrome
  • Dod o hyd i’r allwedd i’r siop losin gwyddorau data. Sut gall ymchwilwyr ddewis yn ddiogel o’r dewis data i gyflymu a gwella gofal iechyd? Dr Peter Giles & Liz Merrifield, Cardiff University

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM. Cofrestrwch ar gyfer Caffi Rhithwir: https://shorturl.at/elzE1

Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned!

Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk