A ydych wedi eich effeithio gan gyflwr prin neu enetig? Ydych chi’n aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am iechyd a genomeg? Ymunwch â ni ar gyfer Caffi Genomeg Rhithwir! Bydd caffi yn cynnwys sgyrsiau anffurfiol gyda
siaradwyr gwadd:

  • Cwrdd â’r Cynghorydd Genomeg a ddarganfod gwaith Gwasanaeth Genomeg Cymru Gyfan Dr Verity Leach, Gwasanaeth Genomeg Cymru Gyfan
  • ‘Same But Different’ Ceridwen Hughes
  • Profiadau o Fwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd Partneriaeth Genomeg Cymru Aelod Bwrdd Seinio Partneriaeth Genomeg Cymru

Bydd y Caffi Rhithwyr yn gyfle hamddenol ac anffurfiol i gwrdd ag eraill a chaelgwybod am ddatblygiadau newydd ym maes meddygaeth enomeg yng Nghymru. Bydd hefyd yn gyfle i bobl ddod ynghyd, cael cefnogaeth gan bobl eraill yn eu cymunedau a
rhoi gwybod i ni sut gallwn ni roi cefnogaeth well i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan gyflyrau prin neu enetig.

Ymunwch a ni am baned! Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM

Cofrestrwch ar gyfer Caffi (YN BERSONOL): https://shorturl.at/wEJW9