A ydych wedi eich effeithio gan gyflwr prin neu enetig? Ydych chi’n aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am iechyd a genomeg? Ymunwch â ni ar gyfer Caffi Genomeg Rhithwir! Bydd caffi yn cynnwys sgyrsiau anffurfiol gyda siaradwyr
gwadd:

  • Cwrdd â’r Cynghorydd Genomeg a ddarganfod gwaith Gwasanaeth Genomeg Cymru Gyfan Alys Kennedy, Gwasanaeth Genomeg Cymru Gyfan
  • Mesur Niwed DNA mewn Cylchrediad Gwaed gyda Chanser yr Oesoffagws Hamsa Naser, Prifysgol Abertawe
  • Perfeddion bach ar gyfer Ymchwil Canser Dr Alethea Tang, Prifysgol Abertawe
  • Diweddariad o SWAN (DU) Cymru Amanda Thomas, SWAN (DU) Cymru

Bydd y Caffi Rhithwyr yn gyfle anffurfiol i gwrdd ag eraill a chael gwybod am ddatblygiadau newydd ym maes meddygaeth enomeg yng Nghymru. Bydd hefyd yn gyfle i bobl ddod ynghyd, cael cefnogaeth gan bobl eraill yn eu cymunedau a rhoi gwybod i ni sut gallwn ni roi cefnogaeth well i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan gyflyrau prin neu enetig.

Cofrestrwch ar gyfer Caffi YN BERSONOL: https://shorturl.at/dfGU0

Ymunwch a ni am baned! Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM