Amdanom ni

Harneisio Geneteg a Genomeg i ddatblygu Ymchwil, Gofal Iechyd, Addysg ac Arloesedd

Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp cymorth seilwaith wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Nodau Parc Geneteg Cymru cefnogi’r broses o weithredu Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru drwy:

  • Hyrwyddo a hwyluso ymchwil iechyd genetig a genomig o ansawdd uchel yng Nghymru
  • Sicrhau bod datblygiadau di-dor ym maes geneteg a genomeg er mwyn gwella gwasanaethau a masnacheiddio’r GIG
  • Sicrhau cyfranogiad gwybodus cleifion, y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol wrth ddatblygu meddygaeth genomig yng Nghymru

 

 

Visualising complex genomic rearrangements is key to advancing genetic knowledge.

Visualising complex genomic rearrangements is key to advancing genetic knowledge.

Genetics is integral to many areas of modern medicine. Genetic knowledge & technologies, and their application, now underpin the understanding, diagnosis and increasingly the treatment of disease. Wales Gene Park is a key organisation supporting this area of work in Wales.

We support medical genetic research and its application in healthcare in priority areas identified by the Welsh Government.

 

We support genetic research with state-of-the-art facilities

hiseq2

Illumina HiSeq 2500 – A production scale genome, exome and transcriptome sequencer.

We support genetics researchers in Wales and elsewhere through access to our state-of-the-art genomics and transgenics facilities, and the expertise and experience that underpin these resources.

We support research in key healthcare areas

Investigating kidney tumours caused by Tuberous Sclerosis.

Investigating kidney tumours caused by Tuberous Sclerosis.

We bring together expertise in genetics in Wales and seek to ensure that the many opportunities presented by new genetic knowledge and technologies are realised.

Wherever possible, we link with and support research undertaken within the Health and Care Research Wales network. We also work closely with All Wales Medical Genetics Service (AWMGS) laboratory and bioinformatics to support the development and improvement of NHS services.

We educate and engage

Professor Martin Evans at our recent Stem Cell Debate.

Professor Sir Martin Evans shares his knowledge and experience at a public stem cell debate.

We have an extensive and ongoing programme of education and engagement for health and science professionals and the public. Through our work we facilitate knowledge transfer to the NHS, providing genetics education and training, and to the commercial sector, through commercialisation and innovation in biomedical research.

We focus on informing young people

School Genetics Roadshow

School Genetics Roadshow

We educate the next generation by bringing young people at school and in college face to face with the issues and opportunities raised by genetics. We encourage young people to engage with the issues and to become the future scientists and health care providers in Wales.

We empower patients and their families

Rare Disease Day Reception at the Senedd.

Mr Alan Thomas, the Chair of Ataxia UK’s South Wales branch, speaking at the Rare Disease Day Reception at the Senedd.

We support and empower patients and families affected by genetic disorders through the Genetic Alliance, an umbrella organisation for lay groups and charities for inherited disorders. We influence the development of heath services, health policies and the research agenda to ensure that the priorities of patients and families are recognised.

We encourage commercialisation and innovation

We work closely with the Research and Commercial Division, Cardiff University and the Department for Enterprise, Innovations and Networks within the Welsh Government to exploit novel technologies and inventions generated by Wales Gene Park.

 

 

Amcanion Strategol:

  • Datblygu a darparu arbenigedd a seilwaith a fydd yn helpu Cymru i gystadlu ar flaen y gad ym maes ymchwil genetig a genomig yn ei meysydd blaenoriaeth a chryfder, yn enwedig drwy gefnogi gweithgareddau ymchwil a rhaglenni a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
  • Sbarduno’r broses o ddatblygu meddygaeth genomig yng Nghymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar ymchwil genetig drosiadol mewn anhwylderau cyffredin a phrin y mae gan Gymru gryfder ymchwil ynddynt
  • Datblygu gallu Cymru i gynnal dadansoddiad genomig ar raddfa sylweddol a chefnogi’r broses o gysylltu gwybodaeth genomig â data clinigol a setiau data perthnasol eraill
  • Cefnogi ymchwilwyr o Gymru drwy ddarparu dulliau cymhwyso confensiynol a newydd o Ddilyniannu’r Genhedlaeth Nesaf, technolegau golygu trawsgenig a genom, gan ganolbwyntio ar feysydd ymchwil ac arbenigedd clinigol ac anghenion cleifion yng Nghymru
  • Rhoi arweinyddiaeth ym maes ymchwil clefydau genetig prin drwy helpu i bennu blaenoriaethau, ennyn diddordeb cleifion a theuluoedd, hyrwyddo dulliau cydweithredu ymchwil gan ddefnyddio dulliau presennol Llywodraeth Cymru, y GIG a sefydliadau addysg uwch a thrwy greu cysylltiadau cryfach â diwydiant
  • Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol o ymchwil genetig a genomig sy’n gysylltiedig ag iechyd a’r cyfleoedd a’r heriau y mae’r ymchwil hon yn eu cyflwyno