Harneisio Geneteg a Genomeg i hyrwyddo Ymchwil, Gofal Iechyd, Addysg ac Arloesi

Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp cymorth seilwaith wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae’r Parc, sy’n cael ei gynnal gan yr Is-adran Canser a Geneteg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, yn cefnogi ac yn hyrwyddo ymchwil ym maes geneteg a genomeg ledled Cymru, a thrwy hynny’n helpu i roi Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru ar waith.

Cenhadaeth Parc Geneteg Cymru yw cefnogi a hyrwyddo ymchwil enetig a genomig feddygol a’i chymhwyso at ofal iechyd mewn meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn gwella iechyd a chyfoeth yng Nghymru, ac ymgysylltu â’r cyhoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol i wella dealltwriaeth o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n codi.

Mae tîm Parc Geneteg Cymru yn cynnwys technolegwyr genomig, biowybodegwyr, ac ymarferwyr addysg ac ymgysylltu.

Gwrandewch ar ein cynrychiolydd cleifion Alan Thomas yn crynhoi gweithgareddau Parc Geneteg Cymru yn y ffilm fer isod.