Parc Geneteg Cymru | Ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd

Ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd

Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.
Gwybodaeth a chymorth i'r rhai sydd â chyflyrau prin, cyflyrau genetig a chyflyrau heb ddiagnosis.
Dysgwch sut rydym yn llywio ac yn dylanwadu ar waith polisi ar gyflyrau prin a genetig er budd cleifion a'r cyhoedd.
Ymunwch â'n Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau Prin i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau mewn genomeg a chyflyrau prin a fydd o fudd i
Ymunwch â'n Rhwydwaith Geneteg Cyhoeddus i gael diweddariadau, newyddion a gwybodaeth am eneteg a genomeg.
Dysgwch sut y gallwch gymryd rhan mewn ymchwil i eneteg, genomeg a chyflyrau prin yng Nghymru a thu hwnt.
Dysgwch am y mathau o ddigwyddiadau rydym yn eu cynnal i hysbysu a chefnogi cleifion a theuluoedd a sut y gallwch gymryd rhan.
Rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd i ymgysylltu â'r cyhoedd am bynciau cyfredol mewn geneteg a genomeg
Chwiliwch ein calendr am ddigwyddiadau sydd ar ddod i gleifion a'r cyhoedd.

Pynciau Llosg

Digwyddiadau i ddod

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau sydd i ddod.