Parc Geneteg Cymru | Ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.
Rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol sy'n cyfrannu at eu DPP. Dysgwch fwy am sut y gallem gefnogi eich digwyddiad sydd
Edrychwch ar ein calendr ar gyfer digwyddiadau a fydd o ddiddordeb i weithwyr iechyd proffesiynol.
Dysgwch am ein rhwydwaith ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol sydd â diddordeb mewn geneteg a genomeg, ei weithgareddau, a sut i gofrestru ar gyfer ein

Dysgu mwy