Parc Geneteg Cymru | Ar gyfer Ymchwilwyr a Biotechnolegwyr

Ar gyfer Ymchwilwyr a Chwmnïau Biotechnoleg

Gellir gweithio gyda'n tîm labordy profiadol i greu llyfrgelloedd NGS a dilyniannu eich samplau.
Mae ein tîm biowybodeg bob amser yn anelu at "wneud rhywbeth newydd". Darllenwch am ein diddordebau a'n profiad ymchwil.
Mae gan ein tîm golygu genomau flynyddoedd lawer o brofiad ym meysydd IVF, rhewgadw ac ail-ddeillio, a phrofiad mwy diweddar gyda thechnolegau golygu genomau CRISPR.
Mae partneriaeth â Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan a Phartneriaeth Genomeg Cymru yn gweithio i ddatblygu prosiectau ymchwil gan ddefnyddio data genomig clinigol y GIG.
Mae staff Parc Geneteg Cymru yn Abertawe yn gweithio i integreiddio data clinigol a genomig yng nghronfa ddata SAIL.
Dysgwch sut mae ein gwaith ar gymhwyso technegau dysgu peirianyddol a deallusrwydd artiffisial at setiau data genomeg yn arwain at ddatblygiadau ym maes ymchwil.
Mae cael cymeradwyaeth foesegol ac yna recriwtio cleifion a cheisio cydsyniad ganddynt yn hanfodol ar gyfer ymchwil. Efallai y bydd ein cydlynydd ymchwil yn gallu
Gan weithio gyda Supercompuing Wales, dysgwch am ein seilwaith cyfrifiadura genomeg pwrpasol sydd ar gael i ymchwilwyr
Dysgwch fwy am ein cyfleoedd ymgysylltu a'n digwyddiadau ar gyfer ymchwilwyr ac ymunwch â'n rhwydwaith o weithwyr proffesiynol genomeg yma yng Nghymru.
Dysgwch sut y gallwn hwyluso a chefnogi Cynnwys Cleifion a'r Cyhoedd mewn Ymchwil
Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.
Gallwch weld digwyddiadau a gynhelir ar gyfer ymchwilwyr yn benodol ar ein calendr.

Rhagor o Wybodaeth

Arweiniad i Ymchwilwyr