Parc Geneteg Cymru | Ar gyfer Ysgolion a Cholegau

Ar gyfer Ysgolion a Cholegau

Dysgwch am y digwyddiadau rydym yn eu cynnal ar gyfer ysgolion a cholegau.
Ein rhwydwaith ar gyfer athrawon bioleg sy'n dymuno cael y wybodaeth ddiweddaraf am eneteg a genomeg.
Gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi addysg geneteg a genomeg.
Gallwch weld digwyddiadau a gynhelir ar gyfer ysgolion a cholegau yn benodol ar ein calendr.

Gwybodaeth ac Adnoddau Eraill