Posts By: Wales Gene Park

Caffi Genomeg Cyhoeddus 15 Mehefin 2023, 11am – 12.45pm, Zoom. Bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Mehefin, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Darparu profion genomig ar gyfer cleifion canser – y pam, y sut a’r camau nesaf Sally Spillane, Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan Cysylltedd Data i ymchwilio i effeithiau iechyd statws cludwr ar gyfer ffibrosis systig Rob Maddison, Prifysgol Caerdydd Cyfrif Personol o Williams Syndrome Liz Martin,… Read more »

Drama Sain ‘Tremolo’ yn Ennill Gwobr y BBC!

Mae Parc Geneteg Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod yr actor ‘Tremolo’ Gareth Elis (yn y llun isod) wedi ennill Gwobr Marc Beeby am y Perfformiad Debut Gorau yng Ngwobrau Drama Sain y BBC 2023 yn ddiweddar! Mae ‘Tremolo’ gan Lisa Parry, prosiect cydweithredol rhwng Parc Geneteg Cymru, Theatr Illumine a Theatr Genedlaethol Cymru,… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus 20 Ebrill 2023, 11am – 12.45pm, Zoom. Bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Ebrill, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Trosi technegau ymchwil genomeg uwch i’r clinig er budd cleifion Dr Hywel Williams, Prifysgol Caerdydd Y Rhwydwaith ‘Unique’: Cefnogi a hysbysu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol sydd wedi’u heffeithio gan gromosom prin ac anhwylderau genynnau Sarah Wynn, Unique Ynghylch “Care and Respond” a’r Pasbort Iechyd James Ingram,… Read more »

Darlith gyhoeddus ‘A all profion genetig helpu i wneud meddyginiaethau’n fwy diogel?’ Dydd Llun 6 Mawrth, 7pm, Pontio, Bangor – bwciwch nawr!

A all profion genetig helpu i wneud meddyginiaethau’n fwy diogel? Yr Athro Dyfrig Hughes, Prifysgol Bangor Darlithfa Fawr, Lefel 5, Pontio, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ Dydd Llun, 6 Mawrth, 7 – 8pm (gellir cofrestru o 6.30pm ymlaen. Mae’r cyflwyniad yn dechrau am 7pm) Mae meddyginiaethau wedi trawsnewid llawer o fywydau. Fodd bynnag, mae… Read more »

Drama podlediad Tremolo wedi’i henwebu ar gyfer Gwobrau Drama Sain y BBC!

Mae’r ddrama podlediad Tremolo – prosiect cydweithredol rhwng Parc Geneteg Cymru, Theatr Illumine a Theatr Genedlaethol Cymru, a chyda chymorth y Gymdeithas Geneteg – wedi’i henwebu ar gyfer dwy Wobr Drama Sain y BBC! Mae’r gwobrau’n dathlu ystod, gwreiddioldeb ac ansawdd unigryw drama sain ar yr awyr ac ar-lein ac yn rhoi cydnabyddiaeth i greadigrwydd… Read more »