Posts By: Wales Gene Park

Drama podlediad Tremolo wedi’i henwebu ar gyfer Gwobrau Drama Sain y BBC!

Mae’r ddrama podlediad Tremolo – prosiect cydweithredol rhwng Parc Geneteg Cymru, Theatr Illumine a Theatr Genedlaethol Cymru, a chyda chymorth y Gymdeithas Geneteg – wedi’i henwebu ar gyfer dwy Wobr Drama Sain y BBC! Mae’r gwobrau’n dathlu ystod, gwreiddioldeb ac ansawdd unigryw drama sain ar yr awyr ac ar-lein ac yn rhoi cydnabyddiaeth i greadigrwydd… Read more »

Diweddariad Parc Geneteg Cymru Rhagfyr 2022

Wrth i 202 ddirwyn i ben, mae’n bleser rhannu gydag ychydig o uchafbwyntiau Parc Geneteg Cymru, gan ddangos ehangder ein gweithgareddau a’ch gwahodd i gyfrannu at uchafbwyntiau yn y dyfodol.  

Cynllun Cyflawni Genomeg Cymru 2022 – 2025 Wedi Lawnsio

Mae genomeg ymhlith meysydd mwyaf cyffrous gofal iechyd yn yr 21ain ganrif, a bydd yn rhoi cyfleoedd inni nad oedd modd inni eu dychmygu yn y gorffennol, i’n galluogi ni i ddeall salwch, gwella canlyniadau i gleifion a thrawsnewid bywydau. Bydd meddyginiaeth wedi’i phersonoli a phrofion, yn ogystal ag addasiadau genetig a datblygiadau arloesol eraill… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir, 24 Tachwedd, 11am-12.45pm, Zoom. Bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Tachwedd, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Cyflyrau sy’n digwydd ar yr un pryd mewn awtistiaeth – pwy a pham Dr Jack Underwood, Cymrawd Ymchwil Glinigol, Prifysgol Caerdydd Rhannu Data Genomig ar gyfer Ymchwil Rhys Vaughan, Rheolwr Caniatâd Genomig, Parc Genetic Cymru Cyflwyniad i brofion ffarmacogenomig yng Nghymru: Sut y gall geneteg ein… Read more »