Posts By: Wales Gene Park

Caffi Genomeg Cyhoeddus 20 Ebrill 2023, 11am – 12.45pm, Zoom. Bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Ebrill, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Trosi technegau ymchwil genomeg uwch i’r clinig er budd cleifion Dr Hywel Williams, Prifysgol Caerdydd Y Rhwydwaith ‘Unique’: Cefnogi a hysbysu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol sydd wedi’u heffeithio gan gromosom prin ac anhwylderau genynnau Sarah Wynn, Unique Ynghylch “Care and Respond” a’r Pasbort Iechyd James Ingram,… Read more »

Darlith gyhoeddus ‘A all profion genetig helpu i wneud meddyginiaethau’n fwy diogel?’ Dydd Llun 6 Mawrth, 7pm, Pontio, Bangor – bwciwch nawr!

A all profion genetig helpu i wneud meddyginiaethau’n fwy diogel? Yr Athro Dyfrig Hughes, Prifysgol Bangor Darlithfa Fawr, Lefel 5, Pontio, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ Dydd Llun, 6 Mawrth, 7 – 8pm (gellir cofrestru o 6.30pm ymlaen. Mae’r cyflwyniad yn dechrau am 7pm) Mae meddyginiaethau wedi trawsnewid llawer o fywydau. Fodd bynnag, mae… Read more »

Drama podlediad Tremolo wedi’i henwebu ar gyfer Gwobrau Drama Sain y BBC!

Mae’r ddrama podlediad Tremolo – prosiect cydweithredol rhwng Parc Geneteg Cymru, Theatr Illumine a Theatr Genedlaethol Cymru, a chyda chymorth y Gymdeithas Geneteg – wedi’i henwebu ar gyfer dwy Wobr Drama Sain y BBC! Mae’r gwobrau’n dathlu ystod, gwreiddioldeb ac ansawdd unigryw drama sain ar yr awyr ac ar-lein ac yn rhoi cydnabyddiaeth i greadigrwydd… Read more »

Diweddariad Parc Geneteg Cymru Rhagfyr 2022

Wrth i 202 ddirwyn i ben, mae’n bleser rhannu gydag ychydig o uchafbwyntiau Parc Geneteg Cymru, gan ddangos ehangder ein gweithgareddau a’ch gwahodd i gyfrannu at uchafbwyntiau yn y dyfodol.  

Cynllun Cyflawni Genomeg Cymru 2022 – 2025 Wedi Lawnsio

Mae genomeg ymhlith meysydd mwyaf cyffrous gofal iechyd yn yr 21ain ganrif, a bydd yn rhoi cyfleoedd inni nad oedd modd inni eu dychmygu yn y gorffennol, i’n galluogi ni i ddeall salwch, gwella canlyniadau i gleifion a thrawsnewid bywydau. Bydd meddyginiaeth wedi’i phersonoli a phrofion, yn ogystal ag addasiadau genetig a datblygiadau arloesol eraill… Read more »