Posts By: Wales Gene Park

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir, 24 Tachwedd, 11am-12.45pm, Zoom. Bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Tachwedd, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Cyflyrau sy’n digwydd ar yr un pryd mewn awtistiaeth – pwy a pham Dr Jack Underwood, Cymrawd Ymchwil Glinigol, Prifysgol Caerdydd Rhannu Data Genomig ar gyfer Ymchwil Rhys Vaughan, Rheolwr Caniatâd Genomig, Parc Genetic Cymru Cyflwyniad i brofion ffarmacogenomig yng Nghymru: Sut y gall geneteg ein… Read more »

Genomeg ar ôl iddi Dywyllu @ Techniquest, 6 Hydref 2022, 6.30 – 10pm

Mae Partneriaeth Genomeg Cymru’n cynnal digwyddiad yn Techniquest am un noson yn unig! Ymunwch â ni am noson o weithgareddau difyr fydd yn eich helpu i ddeall byd hynod ddiddorol geneteg a genomeg. Ymhlith y gweithgareddau y mae: Echdyniadau DNA Sgyrsiau Cydhoeddus Stondinau Rhyngweithiol Arddangosfeydd Ymarferol Techniquest Teithiau Sêr yn y Planetariwm Bar â Thrwydded… Read more »

Gweithdy ‘Chi Unigryw’ (Unique You): datblygu adnoddau’n ymwneud â chanser ar gyfer y cyhoedd – 15 Medi, 3.15 – 4.45pm

Ydych chi’n aelod o’r gymuned ganser? Ydych chi’n teimlo y gallai gwyddoniaeth canser gael ei hesbonio’n well? Allwch chi roi adborth ar ein hadnoddau newydd? Yna cymerwch ran ein prosiect Chi Unigryw. Mae angen eich help ar ymchwilwyr canser ym Mhrifysgol Caerdydd i brofi adnoddau i’w defnyddio gyda’r gymuned ganser mewn digwyddiadau cyhoeddus. Rydyn ni… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus 29 Medi, 11am – 12.45pm, Zoom – bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Medi, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Ydy Eich Gennyn IL-6R Gallu Dylanwadu Eich Dewisiadau Ynglun a Ymarfer Corff? Dr Richard Webb, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd Profiad Personol o Gyflwr Prin Eiriolwr Clefyd Prin Cefnogi’r rhai sydd â Chyflyrau Heb eu Diagnosio yng Nghymru: Menter Clinigau SWAN newydd Dr Ian Tully, Gwasanaeth… Read more »

Lansio Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin 2022 – 2026

Mae Cynllun Gweithredu Clefydau Prin Cymru 2022 – 2026 wedi cael ei lansio. Nod y cynllun yw helpu cleifion i gael diagnosis terfynol yn gyflymach a chynyddu ymwybyddiaeth o glefydau prin ymhlith gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Trwy hynny, bydd hyn yn hyrwyddo ffyrdd gwell o gydlynu gofal a gwella mynediad at ofal arbenigol, triniaeth a… Read more »