Posts By: Wales Gene Park

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir: Dydd Mawrth 5 Gorffennaf, 11am-12.45pm, Zoom – bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Gorffennaf, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Galluogi Diagnosis trwy Ymchwil Genomig Dr Karen Reed, Parc Geneteg Cymru Profiad Teulu o gyflwr prin Niwroffibromatosis math 1 (NF-1) Clare Giles, Eiriolwr Clefyd Prin Effaith Clefyd Prin Trwy Lens Ceridwen Hughes, Same But Different Disgrifiad Personol o Thalasaemia Kyriacos Kanias, Eiriolwr Clefyd Prin Croeso i… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir, 26 Ebrill, 11am – 12.45pm. Bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Ebrill, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Perfeddion bach ar gyfer Ymchwil Canser Angharad Walters & Becky Truscott, Grŵp Ymchwilio i Syndromau Tiwmor a Etifeddir, Prifysgol Caerdydd Diweddariad ar glinigau newydd SWAN (Syndromau Heb Enw) ar gyfer Cymru gyfan Dr Graham Shortland, Y Grŵp Gweithredu ar Glefydau Prin Cynnwys Cleifion wrth Lywio Genomeg yng Nghymru Partneriaeth… Read more »

Tremolo – gan Lisa Parry. Ar gael nawr!

Pe baech yn gwybod y gallech gael cyflwr meddygol difrifol ac y gallech gael gwybod, a fyddech chi? Sut y gallai hyn effeithio ar eich ffrindiau a’ch teulu? Archwilir y cwestiynau hyn drwy stori Harri, 18 oed. Mae ei fyd yn cael ei droi’n ben ei waered pan gaiff ei fam ddiagnosis o glefyd Alzheimer… Read more »

Caffi Genomeg Pobl Ifanc, 3 Mawrth 6 i 7.30pm – bwciwch nawr!

A ydych yn berson ifanc sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am genomeg ac iechyd, neu a effeithir gan gyflwr prin neu enynnol? Ymunwch â ni! Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at y rhai yn y grŵp oedran 16 i 25. Yng nghaffi mis Mawrth, bydd cyflwniadau hamddenol sy’n cynnwys: Stori Dylwyth Teg Genomeg: Genomeg… Read more »