Posts By: Wales Gene Park

Derbyniad Diwrnod Clefydau Prin 22 Chwefror 2022, 6 i 8pm – bwciwch nawr!

Hoffai Genetic Alliance UK gwahodd i dderbyniad ar 22 Chwefror, 6-8pm i nodi Diwrnod Clefydau Prin 2022. Mae Diwrnod Clefydau Prin yn ddigwyddiad rhyngwladol blynyddol sy’n codi ymwybyddiaeth o anghenion pobl sy’n byw gyda chyflyrau. Mae dros 6000 o glefydau prin yn effeithio ar 175,000 o bobl ledled Cymru. Gyda’i gilydd, nid yw clefydau prin… Read more »

Prosiect Chi Unigryw – Cyfle Ymglymiad Cyhoeddus!

Ydych chi’n aelod o’r gymuned ganser? Ydych chi’n teimlo y gallai gwyddoniaeth canser gael ei hesbonio’n well? Allwch chi ddweud wrthym sut y gallai gwell gwybodaeth eich helpu chi? Yna cymerwch ran yn ein prosiect Chi Unigryw. Mae angen eich help ar ymchwilwyr canser ym Mhrifysgol Caerdydd i greu adnoddau i’w defnyddio gyda’r gymuned ganser mewn… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir: 1 Chwefror, 11am – bwciwch nawr!

Dydd Mawrth, 1 Chwefror 2022, 11am – 12.45pm, Zoom Profiad Prin: prosiect creadigol sy’n edrych ar y profiad o fyw gyda chyflwr prin – Dr Samuel Chawner, Canolfan MRC am Genomeg a Geneteg Niwroseiciatrig, Prifysgol Caerdydd, Neus Torres Tamarit a Ben Murray, Phenotypica Diwrnod Clefydau Prin 2022: Cymryd rhan a chodi ymwybyddiaeth – Lauren Roberts,… Read more »

Rhaglenni Dysgu Peiriannol mewn Genomeg: 2 Rhagfyr, 1-2pm (amser y DU), Zoom – bwciwch nwr

Rhaglenni Dysgu Peiriannol mewn Genomeg  2 Rhagfyr, 1-2 o’r gloch (amser y DU), Zoom Rhaglen fuddsoddi gwerth £16 miliwn, yw Uwchgyfrifiadura Cymru ac mae’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru. Mae’n galluogi timau ymchwil prifysgolion i ddefnyddio cyfleusterau cyfrifiadura pwerus i gynnal prosiectau gwyddoniaeth ac arloesedd proffil uchel… Read more »

Cymeradwyo cyfleuster genomeg newydd i Gymru gwerth £15m

  Cyhoeddwyd heddiw y bydd Parc Geneteg Cymru Prifysgol Caerdydd yn creu partneriaeth â thri sefydliad i ddatblygu cyfleuster genomeg newydd o’r radd flaenaf gwerth £15.3m ym mhrifddinas Cymru. Mae Partneriaeth Genomeg Cymru wedi cael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r ganolfan ym Mharc Gwyddorau Bywyd Cardiff Edge yn Coryton. Bydd Parc Geneteg Cymru, sy’n cael… Read more »