For Professionals (cy)

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir: Dydd Mawrth 5 Gorffennaf, 11am-12.45pm, Zoom – bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Gorffennaf, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Galluogi Diagnosis trwy Ymchwil Genomig Dr Karen Reed, Parc Geneteg Cymru Profiad Teulu o gyflwr prin Niwroffibromatosis math 1 (NF-1) Clare Giles, Eiriolwr Clefyd Prin Effaith Clefyd Prin Trwy Lens Ceridwen Hughes, Same But Different Disgrifiad Personol o Thalasaemia Kyriacos Kanias, Eiriolwr Clefyd Prin Croeso i… Read more »

Calendr Digwyddiadau

Edrychwch ar ein calendr ar gyfer digwyddiadau a fydd o ddiddordeb i weithwyr iechyd proffesiynol.

Rhwydwaith Gweithwyr Proffesiynol

Dysgwch am ein rhwydwaith ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol sydd â diddordeb mewn geneteg a genomeg, ei weithgareddau, a sut i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyrau.

Porth Ymchwil Afiechyd Prin

Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.