For Researchers (cy)

Calendr digwyddiadau

Gallwch weld digwyddiadau a gynhelir ar gyfer ymchwilwyr yn benodol ar ein calendr.

Moeseg Ymchwil a Chymorth Prosiect

Mae cael cymeradwyaeth foesegol ac yna recriwtio cleifion a cheisio cydsyniad ganddynt yn hanfodol ar gyfer ymchwil. Efallai y bydd ein cydlynydd ymchwil yn gallu helpu.

Integreiddio Data

Mae staff Parc Geneteg Cymru yn Abertawe yn gweithio i integreiddio data clinigol a genomig yng nghronfa ddata SAIL.

Ymelwa ar Ddata Genomig y GIG

Mae partneriaeth â Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan a Phartneriaeth Genomeg Cymru yn gweithio i ddatblygu prosiectau ymchwil gan ddefnyddio data genomig clinigol y GIG.

Golygu Genomau

Mae gan ein tîm golygu genomau flynyddoedd lawer o brofiad ym meysydd IVF, rhewgadw ac ail-ddeillio, a phrofiad mwy diweddar gyda thechnolegau golygu genomau CRISPR.

Porth Ymchwil Clefydau Prin

Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.

Dilyniannu Illumina

Gellir gweithio gyda’n tîm labordy profiadol i greu llyfrgelloedd NGS a dilyniannu eich samplau.

Adnoddau Cyfrifiadura Uwch

Gan weithio gyda Supercompuing Wales, dysgwch am ein seilwaith cyfrifiadura genomeg pwrpasol sydd ar gael i ymchwilwyr