CY Focus Item

Porth Ymchwil Afiechyd Prin

Efallai eich bod chi’n glaf sy’n chwilio am brosiectau ymchwil sy’n edrych ar glefyd prin, neu efallai bod gennych chi ddiddordeb cyffredinol yn yr ymchwil ar glefydau prin sy’n digwydd gyda chleifion o Gymru.   Os felly, rydym yn gobeithio bydd y porth hwn yn darparu peth o’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani.  Mae Parc… Read more »

Cysylltwch â Ni

Cancer and Genetics Building

Ymholiadau Cyffredinol Dr. Karen Reed Rheolwr Gweithrediadau ReedKR@Cardiff.ac.uk 029 2074 8174 Drwy’r Post   Wales Gene Park Institute of Medical Genetics Cardiff University, Heath Park CARDIFF, CF14 4XN Cleifion a Theuluoedd Emma Hughes Cynghrair Geneteg (Cymru) emma@geneticalliance.org.uk 029 2074 8154 Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac Addysg Angela Burgess Rheolwr Prosiect Addysg ac Ymgysylltu BurgessAM@Cardiff.ac.uk 029 2074… Read more »

Ein Pobl

4Mae Parc Geneteg Cymru yn dod ag arbenigedd ynghyd o feysydd ymchwil geneteg a genomeg, technoleg arloesol ac addysg ac ymgysylltu. Mae ein pobl wrth galon Parc Geneteg Cymru. Dyma’r tîm! Rheoli a Llywodraethu Professor Julian Sampson, Cyfarwyddwr Dr. Karen Reed, Rheolwr Gweithrediadau Pecyn Gwaith 1 – Golygu Genomeg a Thrawsgeneg Treialon Cyn-glinigol Trawsgeneg Dr…. Read more »

Prosiect 100,000 Genom yng Nghymru

Mae Prosiect 100,000 Genom ar waith yng Nghymru ac rydym wrthi’n recriwtio bobl sydd â chlefydau genetig prin cymwys i gymryd rhan.                                  olrhain recriwtio: 058                                                   Yn 2003, cyhoeddodd gwyddonwyr o amgylch y byd fu’n gweithio ar y cyd, y wybodaeth gyflawn am eneteg y bod dynol (a elwir hefyd yn ‘genom’). Am… Read more »

Golygu Genomau a Thrawsgeneg

We support researchers throughout Wales and beyond with genome editing and transgenic technologies. Transgenics is a powerful biomedical tool for modeling genetic disease, understanding pathophysiology and assessing new treatments for significant diseases such as cancer, dementia and many others. Wales Gene Park supports the development of genome editing and transgenic technologies and the production and use of the… Read more »

Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf

33We provide bespoke sequencing and bioinformatic analysis to biomedical research scientists throughout Wales. High-throughput (Next Generation) sequencing is a new, rapidly developing technology, of fundamental importance to modern genetics research in general and biomedical research in particular. We provide high-throughput sequencing technology for genetic research in Wales and provide expert support and advice to encourage… Read more »

Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac Addysg

We focus on enhancing the awareness and understanding of genetics, engaging with health and science professionals, schools, colleges, and the public.   Follow @WalesGenePark New genetic knowledge has profound implications for healthcare and society at large. Through our education and engagement activities the Wales Gene Park enhances the understanding of genetics throughout Wales and further… Read more »

Cleifion a Theuluoedd

We engage with patients and their families, bringing their priorities to the fore in genetic research, health policy and service development. Advances in genetic research impact on us all. Raising awareness, consulting with the public and representing the views of those with genetic conditions is fundamental to the vision of the Wales Gene Park.  … Read more »