Frontpage (cy)

Porth Ymchwil Clefydau Prin

Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.

Calendr Digwyddiadau

Rydym yn cynnal calendr llawn digwyddiadau ar gyfer cleifion, y cyhoedd, ysgolion, ymchwilwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol.

Ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Mae ein rhwydweithiau arbenigol, cynadleddau a digwyddiadau DPP ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol yn gwella gwybodaeth am genomeg ac yn gwella profiad y claf.

Ar gyfer Ysgolion a Cholegau

Mae calendr llawn o ddigwyddiadau, gweithdai a chynadleddau a fydd yn ysbrydoli dysgwyr iau ynghylch geneteg ac opsiynau gyrfa mewn gwyddoniaeth.

Ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd

Mae ein digwyddiadau a’n rhwydweithiau cymorth yn cysylltu’r rhai sy’n byw gyda chyflyrau genetig â datblygiadau mewn ymchwil geneteg a genomeg