Uncategorized (cy)

Lansio Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin 2022 – 2026

Mae Cynllun Gweithredu Clefydau Prin Cymru 2022 – 2026 wedi cael ei lansio. Nod y cynllun yw helpu cleifion i gael diagnosis terfynol yn gyflymach a chynyddu ymwybyddiaeth o glefydau prin ymhlith gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Trwy hynny, bydd hyn yn hyrwyddo ffyrdd gwell o gydlynu gofal a gwella mynediad at ofal arbenigol, triniaeth a… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir, 26 Ebrill, 11am – 12.45pm. Bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Ebrill, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Perfeddion bach ar gyfer Ymchwil Canser Angharad Walters & Becky Truscott, Grŵp Ymchwilio i Syndromau Tiwmor a Etifeddir, Prifysgol Caerdydd Diweddariad ar glinigau newydd SWAN (Syndromau Heb Enw) ar gyfer Cymru gyfan Dr Graham Shortland, Y Grŵp Gweithredu ar Glefydau Prin Cynnwys Cleifion wrth Lywio Genomeg yng Nghymru Partneriaeth… Read more »

Caffi Genomeg Pobl Ifanc, 3 Mawrth 6 i 7.30pm – bwciwch nawr!

A ydych yn berson ifanc sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am genomeg ac iechyd, neu a effeithir gan gyflwr prin neu enynnol? Ymunwch â ni! Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at y rhai yn y grŵp oedran 16 i 25. Yng nghaffi mis Mawrth, bydd cyflwniadau hamddenol sy’n cynnwys: Stori Dylwyth Teg Genomeg: Genomeg… Read more »

Derbyniad Diwrnod Clefydau Prin 22 Chwefror 2022, 6 i 8pm – bwciwch nawr!

Hoffai Genetic Alliance UK gwahodd i dderbyniad ar 22 Chwefror, 6-8pm i nodi Diwrnod Clefydau Prin 2022. Mae Diwrnod Clefydau Prin yn ddigwyddiad rhyngwladol blynyddol sy’n codi ymwybyddiaeth o anghenion pobl sy’n byw gyda chyflyrau. Mae dros 6000 o glefydau prin yn effeithio ar 175,000 o bobl ledled Cymru. Gyda’i gilydd, nid yw clefydau prin… Read more »