Uncategorized (cy)

Prosiect Chi Unigryw – Cyfle Ymglymiad Cyhoeddus!

Ydych chi’n aelod o’r gymuned ganser? Ydych chi’n teimlo y gallai gwyddoniaeth canser gael ei hesbonio’n well? Allwch chi ddweud wrthym sut y gallai gwell gwybodaeth eich helpu chi? Yna cymerwch ran yn ein prosiect Chi Unigryw. Mae angen eich help ar ymchwilwyr canser ym Mhrifysgol Caerdydd i greu adnoddau i’w defnyddio gyda’r gymuned ganser mewn… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir: 1 Chwefror, 11am – bwciwch nawr!

Dydd Mawrth, 1 Chwefror 2022, 11am – 12.45pm, Zoom Profiad Prin: prosiect creadigol sy’n edrych ar y profiad o fyw gyda chyflwr prin – Dr Samuel Chawner, Canolfan MRC am Genomeg a Geneteg Niwroseiciatrig, Prifysgol Caerdydd, Neus Torres Tamarit a Ben Murray, Phenotypica Diwrnod Clefydau Prin 2022: Cymryd rhan a chodi ymwybyddiaeth – Lauren Roberts,… Read more »

Rhaglenni Dysgu Peiriannol mewn Genomeg: 2 Rhagfyr, 1-2pm (amser y DU), Zoom – bwciwch nwr

Rhaglenni Dysgu Peiriannol mewn Genomeg  2 Rhagfyr, 1-2 o’r gloch (amser y DU), Zoom Rhaglen fuddsoddi gwerth £16 miliwn, yw Uwchgyfrifiadura Cymru ac mae’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru. Mae’n galluogi timau ymchwil prifysgolion i ddefnyddio cyfleusterau cyfrifiadura pwerus i gynnal prosiectau gwyddoniaeth ac arloesedd proffil uchel… Read more »

Amdanom ni

Harneisio Geneteg a Genomeg i hyrwyddo Ymchwil, Gofal Iechyd, Addysg ac Arloesi Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp cymorth seilwaith wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae’r Parc, sy’n cael ei gynnal gan yr Is-adran Canser a Geneteg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, yn cefnogi ac yn hyrwyddo ymchwil ym maes… Read more »