Uncategorized (cy)

Amdanom ni

Harneisio Geneteg a Genomeg i hyrwyddo Ymchwil, Gofal Iechyd, Addysg ac Arloesi Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp cymorth seilwaith wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae’r Parc, sy’n cael ei gynnal gan yr Is-adran Canser a Geneteg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, yn cefnogi ac yn hyrwyddo ymchwil ym maes… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwyr

A ydych wedi eich effeithio gan gyflwr prin neu enetig? Ydych chi’n aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am iechyd a genomeg? Ymunwch â ni ar gyfer Caffi Genomeg Rhithwir! Parc Genynnau Cymru sy’n cynnal y fenter hon ar y cyd â Phartneriaeth Genomeg Cymru. Bydd y caffi arbenigol hwn… Read more »

Clefydau Anghyffredin

 We apply our expertise and technologies to develop and implement comprehensive analysis and diagnosis of rare genetic diseases. Many rare diseases (defined in the EU as those that affect less than 1 in 2000 of the population) are genetic in origin and result from change in a single gene (so called Mendelian disorders). These disorders… Read more »

Treialon Cyn-glinigol Trawsgeneg

We focus on the discovery of new knowledge of the mechanisms that underlie tumour development and application of this knowledge to improve prevention, diagnosis and treatment of cancer. Our goal is to identify the genetic causes of tumour development and translate that research into medical practice. Our Team Dr Ming Shen, Package Lead Dr Jian… Read more »

Ein Pobl

4Mae Parc Geneteg Cymru yn dod ag arbenigedd ynghyd o feysydd ymchwil geneteg a genomeg, technoleg arloesol ac addysg ac ymgysylltu. Mae ein pobl wrth galon Parc Geneteg Cymru. Dyma’r tîm! Rheoli a Llywodraethu Professor Julian Sampson, Cyfarwyddwr Dr. Karen Reed, Rheolwr Gweithrediadau Pecyn Gwaith 1 – Golygu Genomeg a Thrawsgeneg Treialon Cyn-glinigol Trawsgeneg Dr…. Read more »

Prosiect 100,000 Genom yng Nghymru

Mae Prosiect 100,000 Genom ar waith yng Nghymru ac rydym wrthi’n recriwtio bobl sydd â chlefydau genetig prin cymwys i gymryd rhan.                                  olrhain recriwtio: 058                                                   Yn 2003, cyhoeddodd gwyddonwyr o amgylch y byd fu’n gweithio ar y cyd, y wybodaeth gyflawn am eneteg y bod dynol (a elwir hefyd yn ‘genom’). Am… Read more »

Golygu Genomau a Thrawsgeneg

We support researchers throughout Wales and beyond with genome editing and transgenic technologies. Transgenics is a powerful biomedical tool for modeling genetic disease, understanding pathophysiology and assessing new treatments for significant diseases such as cancer, dementia and many others. Wales Gene Park supports the development of genome editing and transgenic technologies and the production and use of the… Read more »

Biowybodeg

We work with our fellow researchers to bring applied bioinformatics expertise to medical genomic ‘Big Data’ research projects. Research that exploits genomic Big Data, such as that generated by high throughput sequencing, requires expertise to handle, process and explore the data. We provide that expertise. We collaborate with colleagues who work with the Wales Gene… Read more »