Uncategorized (cy)

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir, 24 Tachwedd, 11am-12.45pm, Zoom. Bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Tachwedd, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Cyflyrau sy’n digwydd ar yr un pryd mewn awtistiaeth – pwy a pham Dr Jack Underwood, Cymrawd Ymchwil Glinigol, Prifysgol Caerdydd Rhannu Data Genomig ar gyfer Ymchwil Rhys Vaughan, Rheolwr Caniatâd Genomig, Parc Genetic Cymru Cyflwyniad i brofion ffarmacogenomig yng Nghymru: Sut y gall geneteg ein… Read more »

Genomeg ar ôl iddi Dywyllu @ Techniquest, 6 Hydref 2022, 6.30 – 10pm

Mae Partneriaeth Genomeg Cymru’n cynnal digwyddiad yn Techniquest am un noson yn unig! Ymunwch â ni am noson o weithgareddau difyr fydd yn eich helpu i ddeall byd hynod ddiddorol geneteg a genomeg. Ymhlith y gweithgareddau y mae: Echdyniadau DNA Sgyrsiau Cydhoeddus Stondinau Rhyngweithiol Arddangosfeydd Ymarferol Techniquest Teithiau Sêr yn y Planetariwm Bar â Thrwydded… Read more »