Uncategorized (cy)

Gweithdy ‘Chi Unigryw’ (Unique You): datblygu adnoddau’n ymwneud â chanser ar gyfer y cyhoedd – 15 Medi, 3.15 – 4.45pm

Ydych chi’n aelod o’r gymuned ganser? Ydych chi’n teimlo y gallai gwyddoniaeth canser gael ei hesbonio’n well? Allwch chi roi adborth ar ein hadnoddau newydd? Yna cymerwch ran ein prosiect Chi Unigryw. Mae angen eich help ar ymchwilwyr canser ym Mhrifysgol Caerdydd i brofi adnoddau i’w defnyddio gyda’r gymuned ganser mewn digwyddiadau cyhoeddus. Rydyn ni… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus 29 Medi, 11am – 12.45pm, Zoom – bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Medi, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Ydy Eich Gennyn IL-6R Gallu Dylanwadu Eich Dewisiadau Ynglun a Ymarfer Corff? Dr Richard Webb, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd Profiad Personol o Gyflwr Prin Eiriolwr Clefyd Prin Cefnogi’r rhai sydd â Chyflyrau Heb eu Diagnosio yng Nghymru: Menter Clinigau SWAN newydd Dr Ian Tully, Gwasanaeth… Read more »

Lansio Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin 2022 – 2026

Mae Cynllun Gweithredu Clefydau Prin Cymru 2022 – 2026 wedi cael ei lansio. Nod y cynllun yw helpu cleifion i gael diagnosis terfynol yn gyflymach a chynyddu ymwybyddiaeth o glefydau prin ymhlith gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Trwy hynny, bydd hyn yn hyrwyddo ffyrdd gwell o gydlynu gofal a gwella mynediad at ofal arbenigol, triniaeth a… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir: Dydd Mawrth 5 Gorffennaf, 11am-12.45pm, Zoom – bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Gorffennaf, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Galluogi Diagnosis trwy Ymchwil Genomig Dr Karen Reed, Parc Geneteg Cymru Profiad Teulu o gyflwr prin Niwroffibromatosis math 1 (NF-1) Clare Giles, Eiriolwr Clefyd Prin Effaith Clefyd Prin Trwy Lens Ceridwen Hughes, Same But Different Disgrifiad Personol o Thalasaemia Kyriacos Kanias, Eiriolwr Clefyd Prin Croeso i… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir, 26 Ebrill, 11am – 12.45pm. Bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Ebrill, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Perfeddion bach ar gyfer Ymchwil Canser Angharad Walters & Becky Truscott, Grŵp Ymchwilio i Syndromau Tiwmor a Etifeddir, Prifysgol Caerdydd Diweddariad ar glinigau newydd SWAN (Syndromau Heb Enw) ar gyfer Cymru gyfan Dr Graham Shortland, Y Grŵp Gweithredu ar Glefydau Prin Cynnwys Cleifion wrth Lywio Genomeg yng Nghymru Partneriaeth… Read more »