Uncategorized (cy)

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwyr

A ydych wedi eich effeithio gan gyflwr prin neu enetig? Ydych chi’n aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am iechyd a genomeg? Ymunwch â ni ar gyfer Caffi Genomeg Rhithwir! Parc Genynnau Cymru sy’n cynnal y fenter hon ar y cyd â Phartneriaeth Genomeg Cymru. Bydd y caffi arbenigol hwn… Read more »

Clefydau Anghyffredin

 We apply our expertise and technologies to develop and implement comprehensive analysis and diagnosis of rare genetic diseases. Many rare diseases (defined in the EU as those that affect less than 1 in 2000 of the population) are genetic in origin and result from change in a single gene (so called Mendelian disorders). These disorders… Read more »

Treialon Cyn-glinigol Trawsgeneg

We focus on the discovery of new knowledge of the mechanisms that underlie tumour development and application of this knowledge to improve prevention, diagnosis and treatment of cancer. Our goal is to identify the genetic causes of tumour development and translate that research into medical practice. Our Team Dr Ming Shen, Package Lead Dr Jian… Read more »

Prosiect 100,000 Genom yng Nghymru

Mae Prosiect 100,000 Genom ar waith yng Nghymru ac rydym wrthi’n recriwtio bobl sydd â chlefydau genetig prin cymwys i gymryd rhan.                                  olrhain recriwtio: 058                                                   Yn 2003, cyhoeddodd gwyddonwyr o amgylch y byd fu’n gweithio ar y cyd, y wybodaeth gyflawn am eneteg y bod dynol (a elwir hefyd yn ‘genom’). Am… Read more »

Golygu Genomau a Thrawsgeneg

We support researchers throughout Wales and beyond with genome editing and transgenic technologies. Transgenics is a powerful biomedical tool for modeling genetic disease, understanding pathophysiology and assessing new treatments for significant diseases such as cancer, dementia and many others. Wales Gene Park supports the development of genome editing and transgenic technologies and the production and use of the… Read more »

Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf

33We provide bespoke sequencing and bioinformatic analysis to biomedical research scientists throughout Wales. High-throughput (Next Generation) sequencing is a new, rapidly developing technology, of fundamental importance to modern genetics research in general and biomedical research in particular. We provide high-throughput sequencing technology for genetic research in Wales and provide expert support and advice to encourage… Read more »