WGP Governance (cy)

Hysbysiad preifatrwydd mynychwyr digwyddiadau

Mae Parc Genynnau Cymru yn cadw at bolisi Prifysgol Caerdydd o ran trefnu digwyddiadau. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi gwybodaeth am sut mae’r Brifysgol yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn mynychu digwyddiad a drefnir gan Barc Genynnau Cymru. https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection/enquirers-data-protection-notice      

Polisi preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn ar gyfer gwefan Parc Geneteg Cymru yn unig (www.walesgenepark.cardiff.ac.uk). I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Prifysgol Caerdydd yn rheoli diogelu data yn gyffredinol ac i weld ein Polisi Diogelu Data, gweler ein tudalennau Diogelu Data.   Swyddog diogelu data Mae’n ofynnol i’r Brifysgol gael swyddog diogelu data y gellir… Read more »

Ein Timau

Tîm Arweinyddiaeth Tîm Addysg ac Ymgysylltu Timau Genomeg Ymchwil Cyfleuster Genomeg Tîm Biowybodeg Integreiddio Genomeg â SAIL Cyfleuster Golygu Genomeg Prof. Nick Allen Arweinydd Golygu Genomau Bridget Allen Rheolwr Ymchwil Golygu Genomau   Prosiect TRE Canser Cymru Dr. Kevin Ashelford Arweinydd y Strategaeth Data a Seilwaith TG (wedi’i ariannu gan Barc Geneteg Cymru) Dr. Peter… Read more »

Amdanom ni

Harneisio Geneteg a Genomeg i hyrwyddo Ymchwil, Gofal Iechyd, Addysg ac Arloesi Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp cymorth seilwaith wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae’r Parc, sy’n cael ei gynnal gan yr Is-adran Canser a Geneteg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, yn cefnogi ac yn hyrwyddo ymchwil ym maes… Read more »

Cysylltwch â Ni

Cancer and Genetics Building

Ymholiadau Cyffredinol WalesGenePark@cardiff.ac.uk     Drwy’r Post   Wales Gene Park Henry Welcome Building Cardiff University, Heath Park CARDIFF, CF14 4XN Cleifion a Theuluoedd Emma Hughes Cynghrair Geneteg (Cymru) emma@geneticalliance.org.uk 029 2074 8154 Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac Addysg Angela Burgess Rheolwr Prosiect Addysg ac Ymgysylltu BurgessAM@Cardiff.ac.uk 029 2074 6940 Genomeg a Biowybodeg WalesGenePark@cardiff.ac.uk    … Read more »