WGP Governance (cy)

Ein Timau

Tîm Arweinyddiaeth Tîm Addysg ac Ymgysylltu Timau Genomeg Ymchwil Cyfleuster Genomeg Tîm Biowybodeg Integreiddio Genomeg â SAIL Cyfleuster Golygu Genomeg Prof. Nick Allen Arweinydd Golygu Genomau Bridget Allen Rheolwr Ymchwil Golygu Genomau   Prosiectau Partneriaeth y GIG Dr. Kevin Ashelford Arweinydd y Strategaeth Data a Seilwaith TG (wedi’i ariannu gan Barc Geneteg Cymru) Christian Files… Read more »

Amdanom ni

Harneisio Geneteg a Genomeg i hyrwyddo Ymchwil, Gofal Iechyd, Addysg ac Arloesi Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp cymorth seilwaith wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae’r Parc, sy’n cael ei gynnal gan yr Is-adran Canser a Geneteg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, yn cefnogi ac yn hyrwyddo ymchwil ym maes… Read more »

Polisi preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn ar gyfer gwefan Parc Geneteg Cymru yn unig (www.walesgenepark.cardiff.ac.uk). I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Prifysgol Caerdydd yn rheoli diogelu data yn gyffredinol ac i weld ein Polisi Diogelu Data, gweler ein tudalennau Diogelu Data.   Swyddog diogelu data Mae’n ofynnol i’r Brifysgol gael swyddog diogelu data y gellir… Read more »

Cysylltwch â Ni

Cancer and Genetics Building

Ymholiadau Cyffredinol Dr. Karen Reed Rheolwr Gweithrediadau ReedKR@Cardiff.ac.uk   Drwy’r Post   Wales Gene Park Henry Welcome Building Cardiff University, Heath Park CARDIFF, CF14 4XN Cleifion a Theuluoedd Emma Hughes Cynghrair Geneteg (Cymru) emma@geneticalliance.org.uk 029 2074 8154 Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac Addysg Angela Burgess Rheolwr Prosiect Addysg ac Ymgysylltu BurgessAM@Cardiff.ac.uk 029 2074 6940 Genomeg a… Read more »