Navigation – Footer (cy)

Cymerwch Ran!

Dysgwch sut y gallwch gymryd rhan mewn ymchwil i eneteg, genomeg a chyflyrau prin yng Nghymru a thu hwnt.

Rhwydwaith Geneteg Cyhoeddus

Ymunwch â’n Rhwydwaith Geneteg Cyhoeddus i gael diweddariadau, newyddion a gwybodaeth am eneteg a genomeg.

Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau Prin

Ymunwch â’n Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau Prin i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau mewn genomeg a chyflyrau prin a fydd o fudd i gleifion yng Nghymru a thu hwnt.

Gwybodaeth a Chymorth

Gwybodaeth a chymorth i’r rhai sydd â chyflyrau prin, cyflyrau genetig a chyflyrau heb ddiagnosis.

Rhwydwaith Gweithwyr Proffesiynol

Dysgwch am ein rhwydwaith ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol sydd â diddordeb mewn geneteg a genomeg, ei weithgareddau, a sut i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyrau.