Navigation – Footer (cy)

Moeseg Ymchwil a Chymorth Prosiect

Mae cael cymeradwyaeth foesegol ac yna recriwtio cleifion a cheisio cydsyniad ganddynt yn hanfodol ar gyfer ymchwil. Efallai y bydd ein cydlynydd ymchwil yn gallu helpu.

Golygu Genomau

Mae gan ein tîm golygu genomau flynyddoedd lawer o brofiad ym meysydd IVF, rhewgadw ac ail-ddeillio, a phrofiad mwy diweddar gyda thechnolegau golygu genomau CRISPR.

Polisi preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn ar gyfer gwefan Parc Geneteg Cymru yn unig (www.walesgenepark.cardiff.ac.uk). I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Prifysgol Caerdydd yn rheoli diogelu data yn gyffredinol ac i weld ein Polisi Diogelu Data, gweler ein tudalennau Diogelu Data.   Swyddog diogelu data Mae’n ofynnol i’r Brifysgol gael swyddog diogelu data y gellir… Read more »

Ein Timau

Tîm Arweinyddiaeth Tîm Addysg ac Ymgysylltu Timau Genomeg Ymchwil Cyfleuster Genomeg Tîm Biowybodeg Integreiddio Genomeg â SAIL Cyfleuster Golygu Genomeg Prof. Nick Allen Arweinydd Golygu Genomau Bridget Allen Rheolwr Ymchwil Golygu Genomau   Prosiect TRE Canser Cymru Dr. Kevin Ashelford Arweinydd y Strategaeth Data a Seilwaith TG (wedi’i ariannu gan Barc Geneteg Cymru) Dr. Peter… Read more »

Amdanom ni

Harneisio Geneteg a Genomeg i hyrwyddo Ymchwil, Gofal Iechyd, Addysg ac Arloesi Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp cymorth seilwaith wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae’r Parc, sy’n cael ei gynnal gan yr Is-adran Canser a Geneteg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, yn cefnogi ac yn hyrwyddo ymchwil ym maes… Read more »