For Patients – News (cy)

Gwybodaeth am SWAN UK

SWAN yw ‘syndromes without a name’. Nid diagnosis mohono, ond term a ddefnyddir i ddisgrifio cyflwr genetig sydd mor brin nad oes modd gwneud diagnosis ohono’n aml. Rhwydwaith cymorth yw SWAN UK (syndromau heb enw) sydd yn cael ei redeg gan Genetic Alliance UK. Dyma’r unig gymorth yn y DU sydd yn arbennig ar gyfer… Read more »

Stori Dafydd – Diwrnod Clefyd Prin 2021

Louise Wilkinson – Eiriolwr Clefydau Prin a Phartneriaeth Genomeg Cymru Aelod o Fwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd – sy’n rhannu profiadau personol ei theulu o gyflwr prin a diagnosis ei mab Dafydd drwy brofion genomeg.  Dafydd – Un mewn Miliwn Roedd Dafydd yn fabi hapus hapus ac er gwaethaf genedigaeth anodd (a anwyd bythefnos yn… Read more »

Cyhoeddi Fframwaith Clefydau Prin y DU

Mae Genetic Alliance UK yn croesawu cyhoeddi Fframwaith Clefydau Prin y DU ac yn edrych ymlaen at weithio gyda phedair gwlad y DU i helpu i gyflawni ei nodau. Unwaith eto, mae hwn yn ddarn unigryw bron o bolisi iechyd gan ei fod yn cynrychioli ymrwymiad gan bedwar gweinidog iechyd y DU i gyflawni nod… Read more »