For Professionals – News (cy)

Drama Sain ‘Tremolo’ yn Ennill Gwobr y BBC!

Mae Parc Geneteg Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod yr actor ‘Tremolo’ Gareth Elis (yn y llun isod) wedi ennill Gwobr Marc Beeby am y Perfformiad Debut Gorau yng Ngwobrau Drama Sain y BBC 2023 yn ddiweddar! Mae ‘Tremolo’ gan Lisa Parry, prosiect cydweithredol rhwng Parc Geneteg Cymru, Theatr Illumine a Theatr Genedlaethol Cymru,… Read more »

Drama podlediad Tremolo wedi’i henwebu ar gyfer Gwobrau Drama Sain y BBC!

Mae’r ddrama podlediad Tremolo – prosiect cydweithredol rhwng Parc Geneteg Cymru, Theatr Illumine a Theatr Genedlaethol Cymru, a chyda chymorth y Gymdeithas Geneteg – wedi’i henwebu ar gyfer dwy Wobr Drama Sain y BBC! Mae’r gwobrau’n dathlu ystod, gwreiddioldeb ac ansawdd unigryw drama sain ar yr awyr ac ar-lein ac yn rhoi cydnabyddiaeth i greadigrwydd… Read more »

Diweddariad Parc Geneteg Cymru Rhagfyr 2022

Wrth i 202 ddirwyn i ben, mae’n bleser rhannu gydag ychydig o uchafbwyntiau Parc Geneteg Cymru, gan ddangos ehangder ein gweithgareddau a’ch gwahodd i gyfrannu at uchafbwyntiau yn y dyfodol.  

Cynllun Cyflawni Genomeg Cymru 2022 – 2025 Wedi Lawnsio

Mae genomeg ymhlith meysydd mwyaf cyffrous gofal iechyd yn yr 21ain ganrif, a bydd yn rhoi cyfleoedd inni nad oedd modd inni eu dychmygu yn y gorffennol, i’n galluogi ni i ddeall salwch, gwella canlyniadau i gleifion a thrawsnewid bywydau. Bydd meddyginiaeth wedi’i phersonoli a phrofion, yn ogystal ag addasiadau genetig a datblygiadau arloesol eraill… Read more »

Lansio Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin 2022 – 2026

Mae Cynllun Gweithredu Clefydau Prin Cymru 2022 – 2026 wedi cael ei lansio. Nod y cynllun yw helpu cleifion i gael diagnosis terfynol yn gyflymach a chynyddu ymwybyddiaeth o glefydau prin ymhlith gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Trwy hynny, bydd hyn yn hyrwyddo ffyrdd gwell o gydlynu gofal a gwella mynediad at ofal arbenigol, triniaeth a… Read more »

Cymeradwyo cyfleuster genomeg newydd i Gymru gwerth £15m

  Cyhoeddwyd heddiw y bydd Parc Geneteg Cymru Prifysgol Caerdydd yn creu partneriaeth â thri sefydliad i ddatblygu cyfleuster genomeg newydd o’r radd flaenaf gwerth £15.3m ym mhrifddinas Cymru. Mae Partneriaeth Genomeg Cymru wedi cael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r ganolfan ym Mharc Gwyddorau Bywyd Cardiff Edge yn Coryton. Bydd Parc Geneteg Cymru, sy’n cael… Read more »