For Researchers – News (cy)

Lansio Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin 2022 – 2026

Mae Cynllun Gweithredu Clefydau Prin Cymru 2022 – 2026 wedi cael ei lansio. Nod y cynllun yw helpu cleifion i gael diagnosis terfynol yn gyflymach a chynyddu ymwybyddiaeth o glefydau prin ymhlith gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Trwy hynny, bydd hyn yn hyrwyddo ffyrdd gwell o gydlynu gofal a gwella mynediad at ofal arbenigol, triniaeth a… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir: Dydd Mawrth 5 Gorffennaf, 11am-12.45pm, Zoom – bwciwch nawr!

Yng nghaffi mis Gorffennaf, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Galluogi Diagnosis trwy Ymchwil Genomig Dr Karen Reed, Parc Geneteg Cymru Profiad Teulu o gyflwr prin Niwroffibromatosis math 1 (NF-1) Clare Giles, Eiriolwr Clefyd Prin Effaith Clefyd Prin Trwy Lens Ceridwen Hughes, Same But Different Disgrifiad Personol o Thalasaemia Kyriacos Kanias, Eiriolwr Clefyd Prin Croeso i… Read more »

Cymeradwyo cyfleuster genomeg newydd i Gymru gwerth £15m

  Cyhoeddwyd heddiw y bydd Parc Geneteg Cymru Prifysgol Caerdydd yn creu partneriaeth â thri sefydliad i ddatblygu cyfleuster genomeg newydd o’r radd flaenaf gwerth £15.3m ym mhrifddinas Cymru. Mae Partneriaeth Genomeg Cymru wedi cael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r ganolfan ym Mharc Gwyddorau Bywyd Cardiff Edge yn Coryton. Bydd Parc Geneteg Cymru, sy’n cael… Read more »