For Schools – News (cy)

Drama sain ‘Deuce’ gyda Theatr Illumine

Deuce – Gan Illumine Theatre, Partneriaeth Genomeg Cymru, a Pharc Geneteg Cymru Mae’r seren tenis iau, Alys Harris yn llewygu wrth serfio ar gyfer y bencampwriaeth yn Wimbledon. A hithau mewn coma yn yr ysbyty, caiff ymweliad gan ei diweddar dad. All Daf, cyn-chwaraewr tenis, helpu Alys i wneud synnwyr o’i llewyg a pherswadio ei… Read more »

Drama Sain ‘Tremolo’ yn Ennill Gwobr y BBC!

Mae Parc Geneteg Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod yr actor ‘Tremolo’ Gareth Elis (yn y llun isod) wedi ennill Gwobr Marc Beeby am y Perfformiad Debut Gorau yng Ngwobrau Drama Sain y BBC 2023 yn ddiweddar! Mae ‘Tremolo’ gan Lisa Parry, prosiect cydweithredol rhwng Parc Geneteg Cymru, Theatr Illumine a Theatr Genedlaethol Cymru,… Read more »

Drama podlediad Tremolo wedi’i henwebu ar gyfer Gwobrau Drama Sain y BBC!

Mae’r ddrama podlediad Tremolo – prosiect cydweithredol rhwng Parc Geneteg Cymru, Theatr Illumine a Theatr Genedlaethol Cymru, a chyda chymorth y Gymdeithas Geneteg – wedi’i henwebu ar gyfer dwy Wobr Drama Sain y BBC! Mae’r gwobrau’n dathlu ystod, gwreiddioldeb ac ansawdd unigryw drama sain ar yr awyr ac ar-lein ac yn rhoi cydnabyddiaeth i greadigrwydd… Read more »

Diweddariad Parc Geneteg Cymru Rhagfyr 2022

Wrth i 202 ddirwyn i ben, mae’n bleser rhannu gydag ychydig o uchafbwyntiau Parc Geneteg Cymru, gan ddangos ehangder ein gweithgareddau a’ch gwahodd i gyfrannu at uchafbwyntiau yn y dyfodol.  

Cynllun Cyflawni Genomeg Cymru 2022 – 2025 Wedi Lawnsio

Mae genomeg ymhlith meysydd mwyaf cyffrous gofal iechyd yn yr 21ain ganrif, a bydd yn rhoi cyfleoedd inni nad oedd modd inni eu dychmygu yn y gorffennol, i’n galluogi ni i ddeall salwch, gwella canlyniadau i gleifion a thrawsnewid bywydau. Bydd meddyginiaeth wedi’i phersonoli a phrofion, yn ogystal ag addasiadau genetig a datblygiadau arloesol eraill… Read more »

Tremolo – gan Lisa Parry. Ar gael nawr!

Pe baech yn gwybod y gallech gael cyflwr meddygol difrifol ac y gallech gael gwybod, a fyddech chi? Sut y gallai hyn effeithio ar eich ffrindiau a’ch teulu? Archwilir y cwestiynau hyn drwy stori Harri, 18 oed. Mae ei fyd yn cael ei droi’n ben ei waered pan gaiff ei fam ddiagnosis o glefyd Alzheimer… Read more »

Cymeradwyo cyfleuster genomeg newydd i Gymru gwerth £15m

  Cyhoeddwyd heddiw y bydd Parc Geneteg Cymru Prifysgol Caerdydd yn creu partneriaeth â thri sefydliad i ddatblygu cyfleuster genomeg newydd o’r radd flaenaf gwerth £15.3m ym mhrifddinas Cymru. Mae Partneriaeth Genomeg Cymru wedi cael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r ganolfan ym Mharc Gwyddorau Bywyd Cardiff Edge yn Coryton. Bydd Parc Geneteg Cymru, sy’n cael… Read more »