For Public – News (cy)

Prosiect Chi Unigryw – Cyfle Ymglymiad Cyhoeddus!

Ydych chi’n aelod o’r gymuned ganser? Ydych chi’n teimlo y gallai gwyddoniaeth canser gael ei hesbonio’n well? Allwch chi ddweud wrthym sut y gallai gwell gwybodaeth eich helpu chi? Yna cymerwch ran yn ein prosiect Chi Unigryw. Mae angen eich help ar ymchwilwyr canser ym Mhrifysgol Caerdydd i greu adnoddau i’w defnyddio gyda’r gymuned ganser mewn… Read more »

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir: 1 Chwefror, 11am – bwciwch nawr!

Dydd Mawrth, 1 Chwefror 2022, 11am – 12.45pm, Zoom Profiad Prin: prosiect creadigol sy’n edrych ar y profiad o fyw gyda chyflwr prin – Dr Samuel Chawner, Canolfan MRC am Genomeg a Geneteg Niwroseiciatrig, Prifysgol Caerdydd, Neus Torres Tamarit a Ben Murray, Phenotypica Diwrnod Clefydau Prin 2022: Cymryd rhan a chodi ymwybyddiaeth – Lauren Roberts,… Read more »

Cymeradwyo cyfleuster genomeg newydd i Gymru gwerth £15m

  Cyhoeddwyd heddiw y bydd Parc Geneteg Cymru Prifysgol Caerdydd yn creu partneriaeth â thri sefydliad i ddatblygu cyfleuster genomeg newydd o’r radd flaenaf gwerth £15.3m ym mhrifddinas Cymru. Mae Partneriaeth Genomeg Cymru wedi cael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r ganolfan ym Mharc Gwyddorau Bywyd Cardiff Edge yn Coryton. Bydd Parc Geneteg Cymru, sy’n cael… Read more »

Gwybodaeth am SWAN UK

SWAN yw ‘syndromes without a name’. Nid diagnosis mohono, ond term a ddefnyddir i ddisgrifio cyflwr genetig sydd mor brin nad oes modd gwneud diagnosis ohono’n aml. Rhwydwaith cymorth yw SWAN UK (syndromau heb enw) sydd yn cael ei redeg gan Genetic Alliance UK. Dyma’r unig gymorth yn y DU sydd yn arbennig ar gyfer… Read more »

Stori Dafydd – Diwrnod Clefyd Prin 2021

Louise Wilkinson – Eiriolwr Clefydau Prin a Phartneriaeth Genomeg Cymru Aelod o Fwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd – sy’n rhannu profiadau personol ei theulu o gyflwr prin a diagnosis ei mab Dafydd drwy brofion genomeg.  Dafydd – Un mewn Miliwn Roedd Dafydd yn fabi hapus hapus ac er gwaethaf genedigaeth anodd (a anwyd bythefnos yn… Read more »