Research Portal Grid (cy)

Dod o hyd i gefnogaeth ar gyfer afiechyd prin

Mae cefnogaeth ar gael i gleifion sy’n byw gyda chlefyd prin, neu ar gyfer aelodau o’r teulu mae cyflwr prin yn effeithio arnynt.  Rydym wedi rhestru nifer o safleoedd lle gallech chi gael hyd i wybodaeth ddefnyddiol a sefydliadau sy’n gallu darparu cyngor a chefnogaeth ar gyfer eich cyflwr neu eich anghenion penodol: Mae Genetic… Read more »

Dysgu mwy am ymchwil

Mae fideos byr am rôl a phwysigrwydd ymchwil i glefydau prin wedi cael eu creu gyda rhai o’n partneriaid, gan gynnwys cleifion a gofalwyr, ymchwilwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol.  Mynnwch gipolwg ar pam maen nhw’n meddwl bod cynnwys cleifion a’r cyhoedd mewn ymchwil yn bwysig: Marie: Marie: Why does research matter? Marie: What’s the best… Read more »

Ymuno â ymchwil afiechyd prin

Pa fath o waith ymchwil gallwn i fod yn rhan ohono? Mae llawer o wahanol fathau o ymchwil lle gall cleifion gynorthwyo, o brosiectau sy’n ceisio chwilio am achosion cyffredin cyflwr mae cleifion yn ei rannu, hyd at ymchwil lefel uwch lle mae triniaeth newydd y cafwyd hyd iddi mewn prosiectau ymchwil cynharach yn cael… Read more »

Ymchwil afiechyd prin heddiw

Pam mae ymchwil i glefydau prin yn bwysig nawr? Amcangyfrifir mai newidiadau i DNA unigolyn sy’n debygol o fod wedi achosi’r cyflwr, yn achos rhyw 80% o glefydau prin.   Mae datblygiadau diweddar o ran technoleg a dealltwriaeth i ganfod a dadansoddi’r gwahaniaethau hyn yn golygu bod mwy o glefydau prin nag erioed yn destun ymchwil. … Read more »