Uncategorized

Dod o hyd i gefnogaeth ar gyfer afiechyd prin

Mae cefnogaeth ar gael i gleifion sy’n byw gyda chlefyd prin, neu ar gyfer aelodau o’r teulu mae cyflwr prin yn effeithio arnynt.  Rydym wedi rhestru nifer o safleoedd lle gallech chi gael hyd i wybodaeth ddefnyddiol a sefydliadau sy’n gallu darparu cyngor a chefnogaeth ar gyfer eich cyflwr neu eich anghenion penodol: Mae Genetic… Read more »

Dysgu mwy am ymchwil

Mae fideos byr am rôl a phwysigrwydd ymchwil i glefydau prin wedi cael eu creu gyda rhai o’n partneriaid, gan gynnwys cleifion a gofalwyr, ymchwilwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol.  Mynnwch gipolwg ar pam maen nhw’n meddwl bod cynnwys cleifion a’r cyhoedd mewn ymchwil yn bwysig: Marie: Marie: Why does research matter? Marie: What’s the best… Read more »

Ymuno â ymchwil afiechyd prin

Pa fath o waith ymchwil gallwn i fod yn rhan ohono? Mae llawer o wahanol fathau o ymchwil lle gall cleifion gynorthwyo, o brosiectau sy’n ceisio chwilio am achosion cyffredin cyflwr mae cleifion yn ei rannu, hyd at ymchwil lefel uwch lle mae triniaeth newydd y cafwyd hyd iddi mewn prosiectau ymchwil cynharach yn cael… Read more »

Ymchwil afiechyd prin heddiw

Pam mae ymchwil i glefydau prin yn bwysig nawr? Amcangyfrifir mai newidiadau i DNA unigolyn sy’n debygol o fod wedi achosi’r cyflwr, yn achos rhyw 80% o glefydau prin.   Mae datblygiadau diweddar o ran technoleg a dealltwriaeth i ganfod a dadansoddi’r gwahaniaethau hyn yn golygu bod mwy o glefydau prin nag erioed yn destun ymchwil. … Read more »

Porth Ymchwil Afiechyd Prin

Efallai eich bod chi’n glaf sy’n chwilio am brosiectau ymchwil sy’n edrych ar glefyd prin, neu efallai bod gennych chi ddiddordeb cyffredinol yn yr ymchwil ar glefydau prin sy’n digwydd gyda chleifion o Gymru.   Os felly, rydym yn gobeithio bydd y porth hwn yn darparu peth o’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani.  Mae Parc… Read more »

Clefydau Anghyffredin

 We apply our expertise and technologies to develop and implement comprehensive analysis and diagnosis of rare genetic diseases. Many rare diseases (defined in the EU as those that affect less than 1 in 2000 of the population) are genetic in origin and result from change in a single gene (so called Mendelian disorders). These disorders… Read more »

Treialon Cyn-glinigol Trawsgeneg

We focus on the discovery of new knowledge of the mechanisms that underlie tumour development and application of this knowledge to improve prevention, diagnosis and treatment of cancer. Our goal is to identify the genetic causes of tumour development and translate that research into medical practice. Our Team Dr Ming Shen, Package Lead Dr Jian… Read more »

Cysylltwch â Ni

Cancer and Genetics Building

Ymholiadau Cyffredinol Dr. Karen Reed Rheolwr Gweithrediadau ReedKR@Cardiff.ac.uk 029 2074 8174 Drwy’r Post   Wales Gene Park Institute of Medical Genetics Cardiff University, Heath Park CARDIFF, CF14 4XN Cleifion a Theuluoedd Emma Hughes Cynghrair Geneteg (Cymru) emma@geneticalliance.org.uk 029 2074 8154 Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac Addysg Angela Burgess Rheolwr Prosiect Addysg ac Ymgysylltu BurgessAM@Cardiff.ac.uk 029 2074… Read more »

Ein Pobl

4Mae Parc Geneteg Cymru yn dod ag arbenigedd ynghyd o feysydd ymchwil geneteg a genomeg, technoleg arloesol ac addysg ac ymgysylltu. Mae ein pobl wrth galon Parc Geneteg Cymru. Dyma’r tîm! Rheoli a Llywodraethu Professor Julian Sampson, Cyfarwyddwr Dr. Karen Reed, Rheolwr Gweithrediadau Pecyn Gwaith 1 – Golygu Genomeg a Thrawsgeneg Treialon Cyn-glinigol Trawsgeneg Dr…. Read more »