Parc Geneteg Cymru
Mae ein digwyddiadau a'n rhwydweithiau cymorth yn cysylltu'r rhai sy'n byw gyda chyflyrau genetig â datblygiadau mewn ymchwil geneteg a genomeg
Rydym yn cynnig arbenigedd a thechnolegau genomeg i ymchwilwyr a phartneriaid diwydiant er mwyn hyrwyddo ymchwil yn seiliedig ar enetig.
Mae calendr llawn o ddigwyddiadau, gweithdai a chynadleddau a fydd yn ysbrydoli dysgwyr iau ynghylch geneteg ac opsiynau gyrfa mewn gwyddoniaeth.
Mae ein rhwydweithiau arbenigol, cynadleddau a digwyddiadau DPP ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol yn gwella gwybodaeth am genomeg ac yn gwella profiad y claf.
Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.
Rydym yn cynnal calendr llawn digwyddiadau ar gyfer cleifion, y cyhoedd, ysgolion, ymchwilwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol.

Y Newyddion Diweddaraf